วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2017-02-15 06:54:51 5 0 นักเรียนไหว้สวย ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105