วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-07-25 13:47:44 120 0 สะอาด ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :120 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :95