วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-07-25 13:43:45 50 0 ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศสุดยอด😃😃😃 ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :50 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :155