วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-07-25 13:45:32 200 0 ครูประจำชั้นสวย ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :200 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :300