วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-07-25 13:46:18 50 0 สะอาด ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :50 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :155