วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-02-01 16:52:06 20 0 ทำความสะอาดห้อง ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :20 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :120