วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2018-02-01 16:52:06 20 0 ทำความสะอาดห้อง ม.กฤษวรพัทธ์
2018-07-25 13:47:01 450 0 ??????????????????? ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :470 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :570