วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-01 15:44:39 0 1 เดินแถวเรียนคอมไม่เรียบร้อย มิสพิศมัย นพคุณ
  รวม :0 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :99