วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2017-03-03 18:17:47 20 0 นักเรียนรับผิดชอบเก็บขยะบริเวณหน้าห้องเรียน ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :20 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :120