วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-22 02:37:29 5 0 คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เวลานำถังจากห้องเรียนมาทิ้ง ม.รวงทอง รายงาน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2017-03-02 22:08:47 20 0 นักเรียนช่วยกันเก็บขยะหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :25 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :125