วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 10:12:40 30 0 นักเรียนห้องนี้เก็บขยะด้วยตัวเอง คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2017-02-16 13:17:53 5 0 นักเรียนเก็บบัตรประชาชนได้แล้วแจ้งครู ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :35 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :135