วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-09 07:30:52 5 0 เดินแถวอย่างเป็นระเบียบไปเรียนดนตรี ด้วยตนเอง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105