วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-02 09:46:13 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-12-23 13:39:47 5 0 เดินแถวมีระเบียบตอนเที่ยง คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :10 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :110