วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-02 09:47:02 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105