วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-22 02:36:53 5 0 คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เวลานำถังจากห้องเรียนมาทิ้ง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105