วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-01 14:51:37 0 1 มีขยะอยู่ในร่องน้ำหน้าห้องเรียน คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-02 09:47:28 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:05:37 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-06 17:04:39 5 0 จัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2017-06-14 13:26:29 20 0 นักเรียนมีจิตอาสาเก็บขยะที่แมรี่โดม ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :35 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :134