วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 05:20:59 0 2 คุยขณะตั้งแถวรับประทานอาคาร (ม.ภริตพร) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:47:45 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:06:17 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-26 12:00:08 2 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :12 รวม :2 รวมแต้มคงเหลือ :110