วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-02 09:48:00 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2016-12-05 21:14:32 20 0 นักเรียนจิตอาสาเก็บขยะในแมรี่โดม ม.กฤษวรพัทธ์
2017-12-26 18:05:51 20 0 จิตอาสาเดินเก็บขยะครับ ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :45 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :145