วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 05:21:47 0 2 คุยขณะตั้งแถวรับประทานอาคาร (ม.ภริตพร) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:48:15 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2017-02-02 13:00:57 20 0 นักเรียนจิตอาสาเก็บขยะในแมรี่โดม ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :25 รวม :2 รวมแต้มคงเหลือ :123