วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 05:21:54 0 2 คุยขณะตั้งแถวรับประทานอาคาร (ม.ภริตพร) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:48:32 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-10 15:01:35 0 5 วางรองเท้าไม่เรียบร้อยที่เมรี่โดม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-01 10:28:09 3 0 นักเรียนห้องนี้จัดการกับขยะที่เมรี่โดม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :8 รวม :7 รวมแต้มคงเหลือ :101