วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 05:22:03 0 2 คุยขณะตั้งแถวรับประทานอาคาร (ม.ภริตพร) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 04:12:34 0 10 เดินแถวไม่เป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-02 09:48:56 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:01:45 5 0 เดินแถวไม่เป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-03 14:59:27 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2016-12-28 14:04:54 20 0 จิตอาสารดน้ำต้นไม้หน้าอาคารยออากิม ม.กฤษวรพัทธ์
2017-03-02 22:06:51 20 0 นักเรียนช่วยกันเก็บขยะบริเวณเสาธง ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :55 รวม :12 รวมแต้มคงเหลือ :143