วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
  รวม : รวม : รวมแต้มคงเหลือ :105