วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-02 04:27:53 0 10 เดินแถวไม่เป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2017-03-09 20:37:11 20 0 นักเรียนมีจิตอาสาเก็บขยะให้ห้องอื่นในแมรี่โดม ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :20 รวม :10 รวมแต้มคงเหลือ :110