วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-10-02 11:06:26 0 5 นักเรียนห้องนี้ไม่มีระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2016-12-05 21:23:08 20 0 นักเรียนจิตอาสาเก็บขยะในแมรี่โดม ม.กฤษวรพัทธ์
2017-03-09 18:08:00 20 0 นักเรียนมีจิตอาสาเก็บขยะช่วยห้องอื่น ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :40 รวม :5 รวมแต้มคงเหลือ :135