วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2016-07-28 21:20:21 10 0 เข้าแถวเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :10 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :110