วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-15 10:10:21 3 0 นักเรียนห้องนี้เก็บขยะด้วยตัวเอง คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :3 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :103