วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-10-01 10:26:52 5 0 นักเรียนเป็นแบบอย่างของการจัดระเบียบแถว คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-06 17:05:54 5 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-20 16:35:13 10 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดทุกวัน คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-26 17:29:30 5 0 เป็นจิตอาสาดูแลห้องน้ำและการคัดแยกขยะ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-11-26 20:53:33 5 0 นักเรียนห้องนี้ทำการย่อส่วนขยะ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-29 21:29:59 5 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสาย่อส่วนขยะ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-12-23 13:40:24 10 0 มีจิตอาสารณรงค์เพื่อความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2016-12-28 08:18:50 20 0 นักเรียนห้องนี้ช่วยกันกวาดขยะ ม.กฤษวรพัทธ์
2017-03-09 18:11:54 20 0 นักเรียนมีจิตอาสาเก็บขยะช่วยห้องอื่น ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :85 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :185