วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-01 15:43:05 2 0 เดินแถวมีระเบียบตอนเช้า มิสพิศมัย นพคุณ
2016-12-28 13:19:57 20 0 จิตอาสา ช่วยมิสอนุบาลยกโต๊ะ ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :22 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :122