วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-10-01 07:56:28 0 1 นักเรียนห้องนี้เข้าห้องน้ำไม่เปลี่ยนรองเท้า คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2017-06-30 18:37:43 20 0 นักเรียนจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :20 รวม :1 รวมแต้มคงเหลือ :119