วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 05:25:20 0 2 นักเรียนวิ่งลงจากห้องไม่เป็นระเบียบแถว (ม.พิศมัย) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:04:03 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-26 11:59:08 2 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :7 รวม :2 รวมแต้มคงเหลือ :105