วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-20 14:15:21 5 0 นักเรียนแยกขยะอย่างชัดเจนและถูกต้อง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:02:42 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-30 22:50:00 0 5 เดินแถวมารับอาหารเที่ยงไม่เป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :10 รวม :5 รวมแต้มคงเหลือ :105