วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-01 15:41:16 2 0 เดินแถวมีระเบียบตอนเที่ยง มิสพิศมัย นพคุณ
2015-09-10 15:03:25 0 5 วางรองเท้าไม่เรียบร้อยที่เมรี่โดม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :2 รวม :5 รวมแต้มคงเหลือ :97