วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-14 09:13:36 2 0 นักเรียนห้องนี้เก็บขยะด้วยตัวเองขณะเดินแถวในเมรี่โดม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :2 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :102