วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-01 06:45:06 10 0 มีนักเรียน 15 คนเป็นจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:49:19 5 0 ทานข้าวด้วยความเงียบ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:20:11 2 0 เป็นจิตอาสา นำเสนอหน้าเสาธง และทุกเที่ยงรณรงค์เก็บขยะ ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:51:40 5 0 มีจิตอาสารณรงค์เพื่อความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-03 14:51:42 5 0 มีจิตอาสารณรงค์เพื่อความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-08 00:18:47 5 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:04:14 5 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-22 15:21:42 2 0 มีจิตอาสารณรงค์เพื่อความสะอาด ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 17:40:58 2 0 นักเรียนห้องนี้มีจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดทุกวัน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-10-01 10:25:02 5 0 เป็นจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-02 10:55:42 5 0 นักเรียนห้องนี้ออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจำ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-02 10:56:40 5 0 นักเรียนห้องนี้รณรงค์เรื่องความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-11-26 17:29:54 5 0 เป็นจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-11-29 21:31:17 5 0 นักเรียนห้องนี้ฝากเครดิตยูเนี่ยนต่อเนื่อง คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-12-23 13:40:44 10 0 มีจิตอาสารณรงค์เพื่อความสะอาด คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :76 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :171