วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-18 20:36:15 5 0 เด็กในห้องมีจิตอาสาเก็บขยะตามกอเข็ม มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
2015-11-26 20:54:13 10 0 นักเรียนห้องนี้ออมเงินในเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจำ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-12-23 13:41:24 10 0 นักเรียนห้องนี้ฝากเครดิตยูเนี่ยนต่อเนื่อง คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :25 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :125