วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 10:32:42 10 0 นักเรียนห้องนี้เก็บเงินได้และแจ้งครูส่งคืนเจ้าของ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-09-03 14:04:56 5 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-10-26 11:59:42 2 0 เดินแถวเป็นระเบียบ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2016-01-20 18:48:37 3 0 เดินแถวเป็นระเบียบ
2017-09-19 22:06:21 20 0 จิตอาสาปลูกต้นดอกดาวเรืองในโรงเรียน ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :40 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :140