วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-27 07:20:21 0 2 เสียงดังขณะจัดแถว (ม.ภริตพร) ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2017-09-25 13:48:08 20 0 รับผิดชอบเก็บขยะอย่างละเอียด ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :20 รวม :2 รวมแต้มคงเหลือ :118