วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-02 04:28:56 10 0 เดินแถวเป็นระเบียบดีมาก คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2016-01-30 13:48:36 3 0 มีนักเรียนจิตอาสารักษาความสะอาดสนามฟุตบอล ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :13 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :113