วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-09-10 15:04:13 0 5 วางรองเท้าไม่เรียบร้อยที่เมรี่โดม คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :0 รวม :5 รวมแต้มคงเหลือ :95