วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2016-01-26 11:47:11 5 0 ช่วยกันทำความสะอาดขณะเดินขึ้นห้อง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2017-03-02 22:03:37 20 0 นักเรียน มีจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ม.กฤษวรพัทธ์
  รวม :25 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :125