วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-20 14:15:35 5 0 นักเรียนแยกขยะอย่างชัดเจนและถูกต้อง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-28 18:33:56 0 5 ถอดรองเท้าไม่เรียบร้อย มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
2015-09-28 18:36:19 0 10 คุยขณะเดินขึ้นตึกicep มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
  รวม :5 รวม :15 รวมแต้มคงเหลือ :90