วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-10 06:06:35 0 9 ทานข้าวกลางวันแล้วไม่เก็บจาน 4 ใบ ถ้วย 5 ใบ ในโรงอาหารยออากิม ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-28 18:37:24 5 0 ช่วยเก็บขยะบริเวณหลังห้องประเมิน มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
2015-09-30 12:31:50 10 0 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ครูตรวจงานให้ผิดนักเรียนมาแจ้งเพื่อลดคะแนนของตัวเอง มิสสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
  รวม :15 รวม :9 รวมแต้มคงเหลือ :106