วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-11-06 14:51:25 0 10 มาเรียนศิลปะไม่เรียบร้อยเสียงดัง ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :0 รวม :10 รวมแต้มคงเหลือ :90