วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-11-06 17:06:41 5 0 นักเรียนห้องนี้่จัดการกับขยะอย่างมีประสิทธิภาพ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
  รวม :5 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :105