ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
 ชื่อ  วดป :: เวลา ฝ่าย/แผนก  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 2020-01-21 / 10:23 ครูประจำชั้น ห้องเรียน : ป. 2/3 ตึก : โจเซฟ หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด
นางสาวนุชรุจี ศรีคำ 2020-01-20 / 10:23 ครูประจำชั้น ห้องเรียน : ป. 2/3 ตึก : โจเซฟ หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด
มิสชวนชม ธงศรี. อนุบาล. 1/5 2020-01-21 / 09:45 Administrator ทีวีไม่เชื่อมกับโน๊ตปุก. อนุบาล. 1/5
นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 2020-01-15 / 13:41 ครูประจำชั้น หลอดไฟหน้าห้องเรียนด้านทิศตะวันตก เสีย 1 หลอด ดำเนินการ​เปลี่ยน​เรียบร้อย​ครับ​
นางสาวสุวรรณี นครศรี 2020-01-15 / 08:05 Administrator อ.1/5ไฟไม่ติด2หลอด ดำเนินการ​เปลี่ยน​เรียบร้อย​ครับ​
นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 2020-01-13 / 16:32 Administrator ป.5/2 หลอดไฟหลังห้องกะพริบ 1ดวง ดำเนินการ​เปลี่ยน​เรียบร้อย​ครับ​
นางธัญญลักษณ์ แก้วอำไพ อ.2/1 2020-01-13 / 10:00 Administrator มีนกมาทำรังบนฝ้าเพดาน เอาออกเองไม่ได้ เอาออกเรียบร้อย​ครับ
นางสาวพรรณี อุตรรัมย์ 2020-01-11 / 08:58 ครูประจำชั้น ห้องเรียนป.5/7แอร์ติดบานเกล็ดฝั่งมุมรักการอ่านไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากเบรกเกอร์เปิด-ปิดมีปัญหาค่ะ ดำเนินการ​ซ่อมเรียบร้อย​ครับ​
ยุพา ชุ่มเสนา 2020-01-08 / 15:18 ครูประจำชั้น พัดลมห้องม.1/1 ใช้ไม่ได้ 1 ตัว ไม่ส่าย 1 ตัว ดำเนินการ​ซ่อมเรียบร้อย​ครับ​
วรลักษณ์ กีรัตน์ 2017-11-17 / 09:16 Administrator 1. พัดลมที่ห้อง ป.3/9 ใช้ไม่ได้ 1 ตัว 2. พัดลมไท่ส่าย 2 ตัว 3. แอร์ตึกเบเนดิ๊กดับตอนเย็นชั้น 4 ทุกห้อง ชั้น 3 ห้อง 1/10 และ 2/10 ดับพร้อมกันตอนเย็นเมื่อวานค่ะ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก