วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-07-28 05:19:10 2 0 มีขวดน้ำ2ขวดไม่ได้เก็บ คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร
2015-08-13 06:48:10 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:19:45 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:09:42 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:47:48 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:43:27 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:41:00 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :14 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :112