วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:44:56 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:16:06 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:46:13 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:06:24 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:40:50 2 0 สะอาดดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:27:34 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:36:15 5 0 สะอาดเรียบร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :17 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :115