วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:46:00 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:16:19 3 0 สะอาดเรียบร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:46:23 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:06:35 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:44:45 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:41:08 3 0 สะอาดเรียยร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:27:46 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:01:10 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :21 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :121