วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:44:12 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:15:44 3 0 สะอาดเรียบร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:46:03 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:06:08 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:40:25 2 0 สะอาดเรียยร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:27:24 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:01:01 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :18 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :118