วันที่ แต้ม + แต้ม - หมายเหตุ ผู้บันทึก
2015-08-13 06:43:44 2 0 พื้นที่สะอาดดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-17 14:14:50 2 0 สะอาดเรียบร้อย ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-19 06:45:28 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-08-27 00:05:17 2 0 สะอาดเรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-01 08:44:17 2 0 ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-02 09:39:33 4 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-03 14:26:54 2 0 พื้นที่เรียบร้อยดี ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-09 07:34:17 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 17:59:59 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
2015-09-24 18:00:10 5 0 สะอาดเรียยร้อยดีมาก ม.สมบัติ พิมพ์จันทร์
  รวม :31 รวม :0 รวมแต้มคงเหลือ :131